Вітаємо переможців першого конкурсу ІВТ на кращі магістерські дипломні роботи у галузі високих технологій!

14.07.2019

Вчена рада Інституту високих технологій ухвалила кандидатури переможців цьогорічного конкурсу – магістрів, чиї дипломні роботи удостоєні звання “Краща дипломна робота ІВТ”. Кандидатури були запропоновані атестаційними комісіями, що оцінювали захист дипломних робіт на кафедрах ІВТ 28 травня 2019 року. Завдання відібрати найкращі дипломи було дуже нелегким для членів комісії, адже більшість дипломних робіт, що захищалися, були надзвичайно цікавими. Однак, чотири роботи найкраще відповідали критеріям, що були оголошені раніше, а саме: роботи є успішними оригінальними дослідженнями, в основі яких – «високотехнологічні» ідеї, причому про свої роботи студенти змогли цікаво і змістовно розповісти перед комісією.

Звання «Кращий магістерський диплом 2019 року за напрямком «Фізика»» отримала робота  Дерев’янко Анни Анатоліївни. Назва її диплому – «Дослідження впливу адсорбції молекул метану на вольт-амперні характеристики сенсорних структур на основі поруватого кремнію з інкорпорованими наночастинками перехідних металів» (науковий керівник – канд. фіз.-мат. наук, с.н.с. ІФН ім. В.Є. Лашкарьова Горбанюк Тетяна Іванівна). У цій роботі досліджено газову чутливість структур на основі поруватого кремнію з інкорпорованими мікрочастинками  міді та композиту мідь+паладій під дією метану при концентраціях в діапазоні 25 – 500 ppm у повітрі при кімнатній температурі. Робота може бути основою виготовлення багатошарових структур для застосування в якості чутливих сенсорів газових середовищ. З її роботою можна ознайомитися за посиланням.

Дипломна робота Скаленка Євгена Олександровича «Фотохімічний синтез похідних 3-азабіцикло[3.2.0]гептанів» визнана кращою за напрямком «Хімія». Роботу було виконано в лабораторіях нашого незмінного партнера, приватного підприємства «ТОВ НВП «Єнамін»», науковий керівник – д. х. н., проф. Комаров Ігор Володимирович. Оригінальні ідеї Євгена дозволили йому отримати сполуки, що є цікавими «будівельними блоками» конструювання нових сучасних лікарських засобів. Хочете дізнатися деталі – тисніть на лінк. Про високий рівень цієї роботи свідчить публікація за її результатами, що вийшла у високорейтинговому науковому журналі Journal of Organic Chemistry. Євген Скаленко – один з авторів цієї публікації!

Звання «Кращий магістерський диплом 2019 року за напрямком «Біологія» виборов Пернатій Андрій Юрійович. Його робота «Визначення потенційних мішеней лікарських засобів у Pseudomonas aeruginosa PAO1 та мультирезистентних штамів Staphylococcus aureus» була виконана на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, у відділі біомедичної хімії (науковий керівник – д. х. н., проф. Ярмолюк Сергій Миколайович). Інфекційні захворювання, що спричинені резистентними до дії антибіотиків бактеріями, викликають дедалі більше занепокоєння в усьому світі. Широке розповсюдження таких штамів бактерій, як метицилін-резистентні S. aureus, ванкоміцин-резистентні S. aureus, мультирезистентні штами P. aeruginosa звели нанівець досягнення антибіотикотерапії інфекційних захворювань. Актуальним є пошук молекулярних мішеней цих мікроорганізмів, на які буде спрямована дія лікарських засобів нового покоління. Андрію вдалося знайти такі мішені. Як саме – дивіться його дипломну роботу.

За напрямком «Хемоінформатика» було відзначено роботу Чередніченка Антона Сергійовича «Дослідження фоточутливих інгібіторів Pin1 in silico» (науковий керівник – д. х. н., проф. Комаров Ігор Володимирович). Ензим Pin1 – це специфічна пептидил-пролін цис-транс ізомераза, яка бере участь в регуляції поділу клітин та канцерогенезі. Вона була визначена як перспективна молекулярна мішень для протипухлиних препаратів. Антон використав сучасні інтсрументи хемоінформатики, молекулярний докінг та молекулярну динаміку і вивчив взаємодію ензиму з фоточутливими пептидами, які можуть змінювати свою будову під дією світла. Результати роботи Антона дають змогу передбачити, чи можуть такі фоточутливі сполуки бути основою майбутніх лікарських засобів, активністю яких можна керувати дією світла.

Грамоти та цінні подарунки від наших спонсорів було вручено переможцям в день ІВТ, 31 травня 2019 року. На фото: Антон Чередніченко приймає вітання

 

Вітаємо переможців першого конкурсу ІВТ на кращі магістерські дипломні роботи у галузі високих технологій!