Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки

Основними напрямами наукових досліджень лабораторії є електродинаміка магнітогіротропних середовищ (феромагнетики, феримагнетики, слабкі феромагнетики тощо); лінійні та нелінійні властивості дипольно-обмінних спінових хвиль у магнітних багатошарових структурах та системах зі складною криволінійною геометрією; радіоспектроскопія епітаксійних феритових плівок; прикладне застосування спінових хвиль у керованих магнітним полем пристроях аналогової обробки сигналів сантиметрового та міліметрового діапазонів; теоретичні та експериментальні дослідження магнітоелектричного ефекту у однофазних магнітовпорядкованих матеріалах та композитних структурах на їх основі.

Склад лабораторії:

 • Професор, д.ф.-м.н. Зависляк І. В. – науковий керівник лабораторії
 • Асистент, д.ф.-м.н. Попов М. О.
 • Асистент, к.ф.-м.н. Чумак Г. Л.
 • Студенти, що виконують бакалаврські та магістерські кваліфікаційні роботи

Перелік актуальних задач, над якими працюють у лабораторії:

 • Діагностика епітаксійних феритових плівок мікро- та нано-розмірної товщини методами радіоспектроскопії з метою прецизійного визначення магнітних параметрів матеріалу.
 • Розвинення теорії власних спінових мод у нано-розмірних феритових резонаторах з еліптичною геометрією.
 • Теоретичне та експериментальне дослідження спектральних та відбиваючих властивостей слабких феромагнетиків у міліметровому та суб-терагерцовому діапазонах.
 • Створення мікроскопічних моделей нелінійного струмового магнітоелектричного ефекту у монокристалічних феритах.
 • Дослідження гібридних електромагнітно-спінових хвиль та коливань міліметрового діапазону у сильноанізотропних феритових матеріалах (чисті та заміщені гексаферити).
 • Магнітодинамічні коливання в циліндричних феритових резонаторах у міліметровому діапазоні довжин хвиль та їх практичні застосування.
 • Розробка нових та вдосконалення існуючих пристроїв аналогової обробки сигналів мікрохвильового діапазону на основі епітаксійних феритових плівок та об’ємних феритових резонаторів.

Відео презентації лабораторії