Лабораторія акустооптики

Лабораторія акустооптики є одним з провідних прикладних та фундаментальних підрозділів кафедри квантової радіофізики. Основним напрямком наукової діяльності лабораторії є дослідження процесів, пов’язаних з взаємодією світлових променів з акустичними хвилями. Результати останніх досягнень у цій галузі знайшли своє відображення у розробці та створенні нових унікальних пристроїв для керування лазерним випромінюванням – акустооптичних модуляторів та дефлекторів, які за своїми параметрами переважають зарубіжні аналоги. На основі цих пристроїв створюються нові сучасні прилади, що допомогають вирішувати складні завдання у різних галузях науки та техніки.

Склад лабораторії:

 • Доцент, к.ф.-м.н. Смирнов Є. М. – науковий керівник лабораторії
 • Доцент, к.ф.-м.н. Колєнов С. О.
 • Мол. наук. співр., к.ф.-м.н. Пільгун Ю. В.
 • Пров. інж. Юрченко О. В.
 • Інж. 1 кат. Погорєлова Г.Ф.
 • Техн. 1 кат. Яковенко М. М.
 • Лаб. Цурочка Б. М.
 • Студенти, що виконують бакалаврські та магістерські кваліфікаційні роботи

Перелік актуальних задач, над якими працюють в лабораторії:

 • Комп’ютерна інженерія лазерних інформаційних систем.
 • Розробка та створення цифрових пристроїв обробки даних та генерації спеціальних сигналів на основі інтегральних схем програмованої логіки (ПЛІС Altera, Xilinx).
 • Розробка нових та вдосконалення існуючих акустооптичних пристроїв керування лазерним випромінюванням.
 • Розробка лазерних скануючих мікроскопів та її застосування в різних областях науки і техніки (фізика поверхні, напівпровідникова електроніка, біологія, медицина тощо).
 • Розробка новітніх методів діагностування підповерхневих дефектів на основі акустичних датчиків повного внутрішнього відбиття.
 • Комп’ютерне моделювання фізичних процесів та явищ з використанням спеціалізованих програмних пакетів та середовищ програмування (C++, LabView, Delphi/Pascal тощо).