Кафедра пропонує унікальні програми підготовки в області сучасної хімії, хемоінформатики, нанотехнологій. Ми виходимо за рамки традиційної профільної освіти, включаючи поглиблене вивчення математики, фізики та біології до наших навчальних дисциплін з хімії.

  • Фізичні методи дослідження в хімії
  • Молекулярні основи еволюції живого
  • Інформаційні технології в хімії
  • Наномедицина
  • Молекулярна та клітинна біофізика
  • Математичні методи в природничих науках