Цифрові технології у науковому експерименті

 

Інcтитут/Факультет: ІВТ
Курс: 2-Маг
Семестр: 2
Підсумковий контроль: іспит
Лектор: Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
Кафедра: Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Вид навчального курсу: Курс за вибором студентів