Наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові комп’ютери

Інcтитут/Факультет: ІВТ
Курс: 1-Маг
Семестр: 2
Підсумковий контроль: іспит
Лектори: 
Євтух А. А., д. ф.-м. н., професор
Іванов І. І., к. ф.-м. н., асистент
Кафедра: Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Вид навчального курсу: Нормативний курс
 

Метою вивчення дисципліни „Наноматеріали та структури на їх основі” є ознайомлення студентів з основними наноматеріалів, їх властивостями, ідеями та методами фізики сучасних і перспективних напівпровідникових приладів на основі наноструктур, що є базовими для мікро- та наноелектроніки.
Цей курс надає знання з фізики нанорозмірних структур, їх властивостей, основ роботи напівпровідникових приладів на основі наноструктур, їх функціонального призначення та використання напівпровідникових приладів в електронних системах. Курс „Наноматеріали та структури на їх основі” є базовою дисципліною для розуміння фізики та сучасних технологій мікро- та наноелектроніки.
Студенти познайомляться принципами побулови і функціонування аналогових і цифрових оптичних процесорів, дізнаються про фізичні принципи і явища які лежать в основі створення оптичних логічних елементів. Отримають знання про теорію побудвои квантових комп’ютерів і про задачі які можуть бути розвязані за допомогою них.

Наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові комп’ютери.pdf

Наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові комп’ютери.docx