Функціональні неорганічні матеріали

 

Інcтитут/Факультет: ІВТ
Курс: 2-Маг
Семестр: 3
Підсумковий контроль:  іспит
Лектор: Кузнецов Г. В., д. ф.-м. н., професор
Кафедра: Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Вид навчального курсу: Курс за вибором студентів