Лабораторія хіміко-біологічних методів дослідження матеріалів

 

     

  Методи дослідження які найчастіше застосовуються при дослідженні: біоінформатичні, фізико-хімічні, біохімічні, біотехнологічні,  комп’ютерне моделювання.

Серед головних здобутків лабораторії варто відзначити:

    Вперше розроблено молекулярні моделі спонтанних та індукованих мутагенними аналогами нуклеотидних основ транзицій, які ґрунтуються на нових фізико-хімічних механізмах таутомеризації перенесенням протону зміщених пар основ ДНК

 і адекватно пояснюють молекулярно-біологічні експерименти, а також виявлено механізми спонтанних транзицій.

  Створено програмне забезпечення, що дозволяє проводити віртуальний скринінг за допомогою пакету програм AutoDockTools, використовуючи ресурси Українського національного гріду та вперше показано з його використанням розподіл зарядів у активному центрі MtTyrRS та проаналізовано його конформаційну рухливість.

     Встановлено механізми впливу наночастинок на збудливі системи. Показано біологічну інертність похідних кремнію. Розроблено та оптимізовано новий метод іммобілізації ферментів при створенні амперометричних біосенсорів на основі іммобілізованої глюкозооксидази на наночастинках цеолітів як біоселективний елемент біосенсора, та платиновий дисковий електрод, як амперометричний перетворювач біохімічного сингалу в електричний.

     У лабораторії до наукової роботи впродовж двох років долучаються учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Так, наприклад,  Павлигін Андрій є майбутнім абітурієнтом Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка та планує продовжити свої дослідження у статусі студента ІВТ.