Рибальченко В. К.

Рибальченко
Володимир
КорнійовичАкаунт (профіль) в науковометричних базах даних:
– Премія імені Тараса Шевченка; – Заслужений діяч науки і техніки Україн»; – Відзнака Київського університету.
Посадапрофесор
КафедраКафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)доктор біологічних наук
Вчене званняпрофесор
Публікації• I.V. Byelinska, H.M. Kuznietsova, N.V. Dziubenko, O.V. Lynchak, T.V. Rybalchenko, Yu.I. Prylutskyy, O.A. Kyzyma, O. Ivankov, V.K. Rybalchenko, U. Ritter Effect of С60 fullerenes on the intensity of colon damage and hematological signs of ulcerative colitis in rats// Materials Science and Engineering: C. – 2018. – V.93. – P.505-517 • Kuznietsova, H.M., Lynchak, O.V., Dziubenko, N.V., Osetskyi V. L., Ogloblya O. V., Prylutskyy Yu I., Rybalchenko V. K., Ritter U., Scharff P. Water-soluble C60 fullerenes reduce manifestations of acute cholangitis in rats// Appl Nanosci. - 2018. doi: 10.1007/s13204-018-0700-5 • Бєлінська І.В,, Рибальченко Т.В., Цивінська С.М., Рибальченко В.К. Гематологічні ефекти інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміда і 5 фторурацилу// Фізіол. Журн. – 2017. Т.63. – С.37-47. • Lynchak O. V., Prylutskyy Yu I., Rybalchenko V. K., Kyzyma O. A., Soloviov D., Kostjukov V. V., Evstigneev M. P., Ritter U., Scharff P. Comparative Analysis of the Antineoplastic Activity of C60 Fullerene with 5-Fluorouracil and Pyrrole Derivative In Vivo// Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12, N 1. – P. 1-8 • Byelinska I.V., Garmanchuk L.V., Ostapchenko L.I., Shelest D.V., Khranovska N.M., Volovenko Yu.M., Rybalchenko V.K. A comparison of the effects of maleimide derivative and its combination with phorbol-12-myristate-13-acetate on neoplastic monoblast cells U-937// Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences – 2016. – Vol. 8, №1. – p. 532-540. • Yu. Prylutskyy, A.Bychko, V. Sokolova, S. Prylutska, M. Evstigneev, V. Rybalchenko, M. Epple, P. Scharff Interaction of C60 fullerene complexed to doxorubicin with model bilipid membranes and its uptake by HeLa cells// Mater Sci Eng C Mater Biol. - 2016. – V.59. – P.398-403 • H. M. Kuznietsova, M.S. Yena, I.P. Kotlyar, O.V. Ogloblya, V.K. Rybalchenko Antiinflammatory effects of protein kinase inhibitor pyrrol derivate// The Scientific World Journal. – 2016. – V.2016. - Article ID 2145753 • Bychko, V. Sokolova, S. Prylutska, K. Bogutska, V. Rybalchenko, M. Evstigneev, Y. Prylutskyy, M. Epple, U. Ritter, P. Scharff Interaction of C60 fullerene complexed to cisplatin with model bilipid membranes and its uptake by HeLa cells// Materials Science and Engineering C. – 2016. – V.47, #2-3. – P.105-111 • Kuznietsova H.M., Luzhenetska V.K., Kotliar I.P., Rybalchenko V.K. Effects of 5-Amyno-4-(1,3-benzothyazol-2-yn)-1-(3-methoxyphenyl)-1,2-dihydro-3H- pyrrol-3-one Intake on Digestive System in a Rat Model of Colon Cancer// The Scientific World Journal. – 2015. – V.2015. – Article ID 376576 • Бєлінська І.В., Линчак О.В., Цивінська С.М., Рибальченко В.K. Морфофункціональна характеристика клітин крові за умов хронічного впливу похідного малеіміду– інгібітора протеїнкіназ // Фізіологічний журнал – 2015. – Т.61, №4. – С.78-84. • Byelinska I.V., Lynchak O.V., Rybalchenko T.V., Yablonska S.V., Bahurynska O.M., Rybalchenko V.K. Morphofunctional Parameters of Blood Cells of a Rat with 1,2-Dimethylhydrazine-Induced Colon Carcinogenesis // Cytology and Genetics. – 2015. – V.49, No. 3. – С. 158 – 164 • Кузнецова Г.Н., Луженецкая В.К., Данилов М.А., Котляр И.П., Рыбальченко В.К. Влияние 5-амино-4-(1,3-бензотиазол-2-ин)-1-(3-метоксифенил)-1,2-дигидро-3Н-пиррол-3-она на состояние органов пищеварения при экспериментальном раке толстого кишечника крыс// Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2015. – Т.78, №4. – С.14-21. • Yena M.S., Kuznietsona H.M., Rybalchenko V.K. Pyrrole derivatives’ effect on rats’colon mucosa in experimental colitis// Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Scienses. – 2015. - #6(2). – P.1154-1159.
Проекти– під науковим керівництвом підготовлено і успішно захищено 26 кандидатських і три докторські дисертації;
– вперше в Україні створив і тривалий час очолював спецраду з захисту докторських дисертацій з цитології;
– є членом кількох спецрад з захисту кандидатських та докторських дисертацій;
– вчений секретар, заступник голови і голова експертної ради з біологічних наук Вищої атестаційної комісії України;
– участь в організації і роботі республіканських та міжнародних наукових симпозіумів, конференцій і з’їздів біофізичного, біохімічного, токсикологічного і фізіологічного товариств України;
– член редколегій кількох наукових часописів;
– головний редактор фахового видання «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології»;
– член International Academy of Cardiovascular Sciences;
– член The New York Academy of Sciences.
Сфера наукових інтересів:
– відкриття безрецепторної хімічної міжклітинної сигналізації;
– створення сучасної моделі молекулярної організації клітинних мембран;
– дослідження біологічної активності інгібіторів протеїнкіназ.
Публікації:
понад 600 наукових і навчальних праць (одноосібних і у співавторстві). Серед яких:
– 6 підручники,
– 5 монографій,
– 14 патентів і авторських свідоцтв на винаходи,
– 16 навчальних посібників з грифом МОН України.
Конференції