Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Освіта за спеціальністю хімія зі спеціалізацією в галузі високих технологій та міждисциплінарного застосування

Особливості програми

Експериментальний міждисциплінарний характер програми. Підготовка бакалаврів з розширеним кругозором, за рахунок доповнення традиційної профільної освіти з хімії знаннями із суміжних природничих наук – фізики та біології. Базову освіту студенти-бакалаври в основному отримують в Інституті високих технологій. Викладачі ІВТ забезпечують професійно-орієнтовану, наукову, комп’ютерну та міждисциплінарну складові підготовки. 

Навчальна література:

 

  1. ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ“, лабораторний практикум для студентів нехімічних спеціальностей, укладачі: Г.П. Грабчук, О.В. Михайленко, С.В. Гринь, А.Т. Синюгіна.