Відновлювальні джерела енергії

Деградація та надійність

Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень

Комп’ютерне моделювання в природничих науках

Наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові комп’ютери

Напівпровідникові сенсори

Твердотільна мікро- та нанотехнологія, деградація та надійність матеріалів та структур на їх основі

Фізичні принципи сенсорики

Функціональні неорганічні матеріали

Цифрові технології у науковому експерименті