В основі створення у 2009 році Інституту високих технологій (ІВТ) лежить ідея фундаментального міждисциплінарного підходу до генерації науковців нового покоління. Підготовка фахівців бакалаврів відбувається за чотирма напрямками підготовки: електроніка; нанофізика та комп’ютерні технології; хімія (високі технології); біологія (високі технології) та магістрів: високі технології