Переможців конкурсу на кращу дипломну роботу ІВТ у 2021 році визначено!

25.06.2021

Цього року ми продовжуємо гарну традицію – конкурс на кращу дипломну роботу серед бакалаврів та магістрів. Поважні атестаційні комісії, враховуючи обсяг і якість робіт, їх оформлення та презентацію на захистах вибрали найкращих з кращих, якими ми пишаємося, і яких ми щиро вітаємо! Переможців чекають призи від наших незмінних спонсорів, компаній “Єнамін” та “Укроргсинтез“, а також сертифікати переможця – непоганий “козир” у CV.

Переможцями конкурсу на кращу дипломну роботу ІВТ у 2021 році є:

Бакалаври

Освітня програма «Хімія (високі технології)» – Авраменко Микола, «Флуоральгідрат: перспективний субстрат для реакції Кастаньолі-Кушмана (Avramenko MykolaFluoral hydrate as a promising substrate for CastagnoliCushman reaction)», науковий керівник – д.х.н., проф. Рябухін С.В.

Освітня програма «Нанофізика та наносенсорика» – Єлизавета Борисенко, «Фазові переходи в антиферомагнітному кільці, індуковані зовнішнім магнітним полем (Elyzaveta BorysenkoPhase transitions in antiferromagnetic ring induced by external magnetic field“)», наукові керівники – д. ф.-м. н., проф. Шека Д. Д., к. ф.-м. н. Пилиповський О.В.

Освітня програма «Біологія (високі технології)» – Юрчикова Марія, «Дослідження SARS-CoV-2-специфічної протеази Mpro та взаємодії її каталітичного центра з потенційними інгібіторами (Iurchykova Mariia SARS-CoV-2-specific Mpro protease and interaction of its active site with potential inhibitors)», науковий керівник – к.б.н., доц.  Драган А.І.

Освітня програма «Фізика нанорозмірних та низьковимірних систем» – Железняк Роман, «Моделювання оптичного відгуку золотої нанорозмірної плівки на склі, обробленої воднем» (Zhelezniak Roman, Modeling of optical response of nanosized hydrogen treated gold film on glass), науковий керівник – к.ф.-м.н. Васильєв Т.А.

Магістри

Освітня програма «Високі технології (хемоінформатика)» – Кравець Ірина, «Віртуальний скринінг сполук для пошуку селективних інгібіторів ангіотензин-перетворювального ферменту-2» (Kravets IrynaVirtual screening for selective inhibitors of angiotensinconverting enzyme-2), науковий керівник – д.х.н., проф. Волочнюк Д.М.

Освітня програма «Високі технології (хімія та наноматеріали)» – Пашко Микола, «Синтез монозаміщених дифлуороциклопропенів, дослідження їх стабільності та властивостей» (Pashko MykolaSynthesis of monosubstituted difluorocyclopropenesstudy of their stability and properties), науковий керівник – д.х.н., проф. Рябухін С.В.

Освітня програма «Високі технології (біотехнології та біоінженерія)» – Троц Валентина, «Інгібування теломерази олігонуклеотидними гомологами теломерної ДНК in vitro» (Trotz ValentynaTelomerase inhibition by telomeric DNA homologues in vitro), науковий керівник – с.н.с, к.б.н. Негруцька В.В.

Освітня програма «Високі технології (прикладна фізика та наноматеріали)» – Пустовий Денис, «Структури на основі Si-нанодротів для дослідження біологічних рідин» (Pustovyi DenysSinanowirebased structures for analysis of biological liquids), науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Скришевський В.А., співкерівник Professor Dr.rer.nat. Svetlana Vitusevich , Julich Forschungszentrum, Germany.
Щиро бажаємо переможцям, і усім нашим випускникам подальших успіхів у житті!
Переможців конкурсу на кращу дипломну роботу ІВТ у 2021 році визначено!