Обговорення проєкту освітньо-наукової програми

12.02.2021

Запрошуємо роботодавців, здобувачів вищої освіти, випускників, представників професійної спільноти та академічних кіл, інших зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєкту освітньо-наукової програми. Основою розробки проєкту освітньої програми є відповідні Стандарти вищої освіти, Національна рамка кваліфікацій, що визначають професійні компетентності та програмні результати навчання. Ваша участь допоможе забезпечити актуальність, та конкурентоспроможність освітніх програм.

Проєкт ОПИСУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МОЛЕКУЛЯРНИЙ ДИЗАЙН ТА СИНТЕЗ» 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки здобувачів вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень, галузь знань – 10 природничі науки, спеціальність – 102 Хімія “МОЛЕКУЛЯРНИЙ ДИЗАЙН ТА СИНТЕЗ”

Будемо вдячні, якщо Ви надасте свої пропозиції на електронну адресу vstup.iht@knu.ua

 

 

Обговорення проєкту освітньо-наукової програми