Вітаємо цьогорічних переможців конкурсу ІВТ на кращі магістерські дипломні роботи у галузі високих технологій!

28.06.2020

Започаткована минулого року традиція має продовження, і ми раді оголосити рішення Вченої ради Інституту високих технологій. Кандидатури переможців були запропоновані атестаційними комісіями, що оцінювали захист дипломних робіт на кафедрах ІВТ 25 травня 2020 року. Як і в минулому році, завдання відібрати найкращі дипломні роботи було дуже нелегким. Однак, чотири роботи найкраще відповідали критеріям, що були оголошені раніше, а саме: роботи є успішними оригінальними дослідженнями, в основі яких – «високотехнологічні» ідеї, причому про свої роботи студенти змогли цікаво і змістовно розповісти, цього року на онлайн Zoom-сесіях.

Звання «Кращий магістерський диплом 2020 року за напрямком «Фізика» отримала робота  Дудаша Віктора Арпадовича. «Дослідження нерівностей для літографії з спрямованою самозбіркою» (Наукові керівники: канд. фіз.-мат. наук, доцент Іванов І.І. та Dr. Hyo Seon Suh, imec). Робота Віктора – це передусім результат його стажування в imec – Міжуніверситетському центрі мікроелектроніки в Нідерландах, міжнародному центрі досліджень, розробок та інновацій, який працює в галузі наноелектроніки та цифрових технологій. Протягом стажування Віктор отримав експериментальні дані, а далі – його кропітка робота з аналізу цих даних, – і маємо дуже цікаві результати. У роботі досліджувалися нерівності ліній для шаблонів, створених за допомогою літографії, що базується на методі спрямованого самозбирання. Дійсно – висока технологія! Нерівності ліній оцінювалися за допомогою аналізу спектральної густини потужності знімків скануючого електронного мікроскопу. Віктор запропоновав підходи для зменшення нерівностей, зокрема, шляхом використання оптимальних параметрів блок-кополімеру, хімічного шаблону, товщини плівки блок-кополімеру та умов відпалу. З його роботою можна ознайомитися за посиланням.

Дипломна робота Смирнова Олега Костянтиновича «Синтез та функціоналізація заміщених трицикло[3.3.0.03,7]октанів» визнана кращою за напрямком «Хімія». Роботу було виконано на базі приватного підприємства «ТОВ НВП «Єнамін»», науковий керівник – д. х. н., Рябухін Сергій Вікторович.  Результатом даної роботи є не тільки синтез перспективних конформаційно обмещених сполук – потенційних біоізостерів бензенового кільця, але й дослідження такого фундаментального аспекту, як механізм впливу стереоізомерії на напрямок перебігу реакції. За результатами роботи в розробці знаходиться публікація, що має бути видана у високорейтинговому журналі.

Звання «Кращий магістерський диплом 2019 року за напрямком «Біологія» виборола Богач Тетяна Володимирівна. Її робота «Джерела і закономірності синтезу оксиду азоту в клітинах гладенького м’язу матки» була виконана на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України під керівництвом к.б.н. Данилович Г.В. (науковий керівник від Інституту високих технологій – д. б. н. Цимбалюк О.В.). Метою роботи було вивчення властивостей реакції синтезу NO та його вплив на функціональну активність ізольованих мітохондрій матки щура. Хто цікавиться висновками – дивіться її дипломну роботу.

За напрямком «Хемоінформатика» було відзначено роботу Коршевнюк Марини Вадимівни «Вивчення впливу інфекції вірусу простого герпесу 1 типу (ВПГ-1) на органоїди мозку людини» (науковий керівник – д. б. н., проф. Толстанова Ганна Миколаївна, робота здійснювалась на базі Інституту молекулярної біології імені Макса Дельбрюка у лабораторії Ніколауса Райєвскього, у Берліні). Вплив ВПГ-1 на виникнення захворювань нервової системи не є достатньо вивченим, адже невідомо, які саме клітини мозку беруть участь у розвитку і прогресуванню інфекції цього вірусу і яким чином змінюються біологічні процеси в інших клітинах мозку. Для того щоб відповісти на ці питання, Марина використала спеціальну модельну систему  – органоїди мозку людини, та сучасний метод секвенування поодиноких клітин. Отримавши результати цієї роботи, стало можливим оцінити зміни у клітинних популяціях, які відбуваються внаслідок інфекції вірусу простого герпесу 1 типу, а також особливості експресії вірусного геному у кожному типі клітин. Ця робота дозволяє глибше зрозуміти процеси прогресування інфекції на субклітинному рівні, а отже і знайти можливі підходи до лікування хвороб, викликаних ВПГ-1. Презентацію Марини можна подивитися тут.

Цінні подарунки від наших спонсорів було вручено переможцям в день ІВТ, 31 травня 2020 року.

 
Вітаємо цьогорічних переможців конкурсу ІВТ на кращі магістерські дипломні роботи у галузі високих технологій!