Стойка Р.С.

Стойка
Ростислав
Стефанович

name@univ.kiev.ua

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
Посадапрофесор
КафедраКафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)доктор біологічних наук
Вчене званняпрофесор
Публікації
ПроектиВ останнє десятиліття під керівництвом Стойки Р.С. активно розвиваються дослідження, скеровані на біо-випробування in vitro та in vivo нових нанорозмірних систем для доставки в клітини лікарських препаратів і генів для потреб медицини і біотехнології: Chemistry of Materials (2011), ChemoSphere (2012), BioTechniques (2013), J. Gene Medicine (2013), J. Biomed. Nanotechnol. (2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015), J. Biosci. Bioeng. (2013), Comp. Biochem. Physiol. (2014, 2015), Nanoscale Res. Lett. (2015), Nano Research (2017), Applied Surface Science (2017), Biosci. Rep. (2017) та інші міжнародні і вітчизняні публікації. Стойка Р.С. - головний редактор монографії «Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування» (Наукова думка, К., 2017, 364 с).
Стойка Р.С. є автором і співавтором 342-х статей у наукових журналах, у т.ч. 112-ти статей, опублікованих у міжнародних виданнях із сумарним імпакт-фактором 242,6. Цитування (без самоцитувань) – 862. Індекс Гірша (Скопус) – 17. Він також є співавтором 4-х монографій й розділів у 15-ти монографіях, у т.ч. у 9-ти монографіях міжнародних видавництв за кордоном, 3-х методичних посібників, 16-ти патентів України на винаходи і корисні моделі, а також 2-х заявок на патенти США і Європейського PCT. Засновник міжнародних Парнасівських конференцій з проблем біохімії клітинних процесів. Член Президії Українського біохімічного товариства.
Під керівництвом Стойки Р.С. захищено 3 докторські дисертації і 21 кандидатську дисертацію, зараз є науковим керівником 2-х аспірантів.
Конференції