Міжнародна співпраця
 

Інститут високих технологій має широкі міжнародні наукові зв’язки з університетами, інститутами і дослідницькими центрами Європи, Америки і Азії. Спільна наукова праця викладачів і науковців багатьох країн дозволяє реалізовувати проекти на базі міжнародних наукових колективів, отримувати спільні гранти для проведення наукових досліджень від міжнародних фондів і асоціацій, здійснювати відрядження за кордон студентів, аспірантів і співробітників ІВТ з метою стажування, підвищення кваліфікації або проведення наукових досліджень.

Гнучкий навчальний план дозволяє студентам Інституту брати участь у міжнародних конференціях, проходити стажування в закордонних вузах, навчатись в спільній магістратурі і аспірантурі, поєднуючи роботу у вітчизняних і закордонних лабораторіях.

Викладачі і співробітники Інституту високих технологій співпрацюють і проводять спільні наукові дослідження з провідними університетами і інститутами світу: Institut des Nanotechnologies de Lyon (France), Institut national des sciences appliquées de Lyon (France), Ecole Centrale de Lyon (France), Helmholtz Zentrum Berlin (Deutschland), Politecnico di Torino (Italy), Leibniz-lnstitut fur Molekulare Pharmakologie, (Deutschland), Karlsruhe Institute of Technology (Deutschland), University of Cambridge (United Kingdom), L’Université Claude Bernard Lyon (France), Université de Montréal (Canada), Middle East Technical University (Turkey), National Chiao Tung University (Taiwan), National American University  Denver (USA), Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University (USA), Linnaeus University (Sweden), Leibniz Universität Hannover.

Університети / Інститути
Ecole centrale de Lyon
Subject : “Porous silicon application in optoelectronics and biosensors”
Institut national des sciences appliquees (INSA) de Lyon
Subject : “Hydrogen storage in nanocrystalline silicon”.
Ecole centrale de Lyon
Subject : “Hydrogen storage in nanocrystalline silicon”.
Helmholtz Zentrum Berlin (HZB), Hahn-Meitner-Institut Berlin (HMI)
Subject : “Nanocrystalline metal oxides and sensors”
Leibniz-Institut fur Molekulare Pharmakologie
Institut national des sciences appliquees (INSA) de Lyon
Ecole centrale de Lyon
Center  for Quantum Engineering and Space-Time Research at Leibniz University of Hannover, Germany
Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf, Deutschland